Ajuntament de L'Hospitalet

Notícies

Compartir:
  • Facebook
  • Twiter
  • Google Plus

17/06/2019
Nou cartipàs

Núria Marín reforça el seu govern per encarar la  gran transformació de L’Hospitalet

L’alcaldessa dissenya una estructura municipal amb nou àrees executives que donaran prioritat al desenvolupament  econòmic, l’atenció a les persones i els barris del nord
Veure imatge de  Núria Marín reforça el seu govern per encarar la  gran transformació de L’Hospitalet (nova finestra)
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha presentat un organigrama per al mandat 2019-2023 que està format per nou àrees de gestió: Àrea d’Alcaldia-Presidència; Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda; Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat; Àrea de Convivència i Seguretat; Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social; Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans; Àrea d’Educació, Esports i Joventut; Àrea d’Innovació i Cultura, i Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes.

La nova estructura posa èmfasi en aquells principis que marcaran i prioritzaran l’acció de govern els pròxims quatre anys i que són: continuar amb la transformació urbana de la ciutat, fomentar els sectors estratègics de desenvolupament econòmic per continuar sent el segon motor econòmic del país, i l’atenció a les persones i la garantia dels drets de ciutadania.

L’alcaldessa ha posat el focus de l’acció de govern en l’execució de projectes estratègics com “el soterrament de les vies del tren i de l’avinguda de la Granvia i la transformació dels seus voltants, així com d’altres que milloraran la vida dels barris com la reforma de Can Rigal i la creació d’una nova plaça Europa al nord de la ciutat, que girarà a l’entorn de l’esport i la salut, i la instal•lació d’ascensors als edificis de Bellvitge”.

El cartipàs és format per vuit tinències d’alcaldia, i pel que fa a la Junta de Govern per a aquest mandat la formen l’alcaldessa, Núria Marín i Martínez; els tinents d’alcaldia Francesc Josep Belver i Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells i Veguin, David Quirós Brito i M. Ángeles Sariñena Hidalgo. A més, Francesc J Belver repeteix com a portaveu de l’equip de govern.

La distribució de les nou àrees municipals és la següent:

ÀREA D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Núria Marín i Martínez


ÀREA DE PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
Francesc J. Belver i Vallés (1r tinent d’alcaldia)

Es manté l’Àrea de Planificació i Projectes Estratègics que inclou, entre d’altres, l’Agència de Desenvolupament Urbà (ADU) i la promoció dels nous sectors econòmics de la ciutat. Aquesta àrea també assumeix les funcions de planificació, control i fiscalització econòmica i pressupostària. També té entre les seves responsabilitats la programació i els pressupostos, la gestió tributària i la contractació. També en depèn la Societat Municipal La Farga, de la qual ostenta la presidència.


ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
Cristian Alcázar Esteban (2n tinent d’alcaldia)

És l’àrea responsable del manteniment i la neteja de la ciutat. Coordina i gestiona en matèria de recollida i transports de residus, neteja viària, neteja de la xarxa de clavegueram i col•lectors. S’ocupa del manteniment de carrers, places i espais públics i de la conservació, renovació i millora de les zones verdes; coordina les brigades municipals, i gestiona el Cementiri Municipal.

En depèn l’Oficina Municipal de l’Habitatge i les polítiques i els programes en relació amb els aspectes mediambientals i de protecció de la natura. A més, tramita i gestiona les llicències urbanístiques i fa la conservació i el manteniment de tota classe d’edificis municipals.

- Regidoria adjunta: Maite Revilla Sánchez


ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
José Castro Borrallo (3r tinent d’alcaldia)

Coordina la Guàrdia Urbana i el Servei de Protecció Civil. També inclou Circulació  i Transports i Ocupació de la Via Pública. Aquesta àrea també és la responsable de Convivència i Civisme.


ÀREA D’OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL
Rocío Ramírez Pérez (4t tinenta d’alcaldia)

Executa les polítiques per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat i foment de l’ocupació. També s’encarrega de coordinar totes les polítiques de foment del turisme.


ÀREA D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
Jesús Husillos Gutiérrez (5è tinent d’alcaldia)

Aquesta àrea assumeix les funcions de coordinació de totes aquelles polítiques municipals que tenen les persones i les seves necessitats com a objectiu prioritari. En el cas de la gent gran, assumeix els serveis enfocats directament a aquest col•lectiu.

- Regidoria adjunta d’Igualtat: Laura García Manota


ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Jaume Graells i Veguin (6è tinent d’alcaldia)

Aquesta àrea integra les polítiques transversals que tenen com a objectiu garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.

- Regidoria adjunta d’Esports: Cristobal Plaza Lao
- Regidoria adjunta de Joventut: Laura García Manota


ÀREA D’INNOVACIÓ I CULTURA
David Quirós Brito (7è tinent d’alcaldia)

Executa les polítiques per al desenvolupament de la innovació i les polítiques de foment de la cultura, dos àmbits molt importants per al futur de la ciutat. També inclou la gestió del Districte Cultural L’H.

- Regidoria de Govern de Cultural Popular: M. Ángeles Sariñena Hidalgo.


ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES
M. Ángeles Sariñena Hidalgo (8a tinenta d’alcaldia)

Executa les polítiques de foment de la participació ciutadana. També inclou la coordinació i la gestió dels mercats municipals i dels programes per al desenvolupament del comerç i de defensa dels consumidors, així com les polítiques de cooperació, solidaritat i envelliment actiu.


Pel que fa als districtes, es continua amb la voluntat d’aprofundir en la política de proximitat per donar una resposta més adient i ràpida a les necessitats dels veïns i de les veïnes dels diferents barris.


La distribució és la següent:

- Districte I (el Centre, Sant Josep i Sanfeliu)
Maite Revilla Sánchez

- Districte II (Collblanc i la Torrassa)
Olga Gómez Fernández
Francesc Belver, president del Consell del Districte 

- Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud)
David Quirós Brito

- Districtes IV i V (les Planes, la Florida, Pubilla Cases i Can Serra)
María Dolores Ramos Zafra
Rocío Ramírez, presidenta del Consell de Districte 

- Districte VI (Bellvitge i Gornal)
Cristóbal Plaza Lao

Últimes notícies

Veure imatge de  Una intervenció artística dignifica el pont de la Riera Blanca (nova finestra)
Veure imatge de  Acte de reconeixement a esportistes de L’H (nova finestra)
Veure imatge de  22 nens i nenes sahrauís passen l’estiu amb famílies de L’Hospitalet (nova finestra)
Veure imatge de  Els carrers de la Ciutat Comtal i de Sant Eugeni esdevenen vies de prioritat invertida (nova finestra)
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400