Ajuntament de L'Hospitalet

Tràmits

Microbusos adaptats públics

Escoltar contingut (nova finestra)

QUÈ

Servei diari de transport dins de la ciutat de l'Hospitalet a centres ocupacionals, centres de dia o centres laborals per a persones amb discapacitat residents a la ciutat que acreditin tenir la mobilitat reduïda.

QUI

Persones menors de 65 anys que acreditin la mobilitat reduïda segons certificat expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

COM

  • Instància general (2 còpies)
  • Certificat de discapacitat expedit per l'ICASS en el que consti que SÍ supera el barem de mobilitat (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada)
  • DNI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
PRESENCIALMENT:
Presenteu la documentació necessària als punts de registre d'entrada d'aquest ajuntament sol·licitant el Servei col·lectiu de transport adaptat a centres.

DOCUMENTS ASSOCIATS

ON DIRIGIR-SE

Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400