Ajuntament de L'Hospitalet

Tràmits

Servei de taxi adaptat

Escoltar contingut (nova finestra)

QUÈ

Sol·licitud de serveis de taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda destinats a realitzar desplaçaments esporàdics individuals dins o fora de la ciutat, s'inclouen els següents municipis:

S'inclouen els següents municipis: Barcelona, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern i l'Institut Gutmann de Badalona.

Es pot disposar d’un màxim de dotze viatges mensuals.

QUI

Persones que acreditin la mobilitat reduïda segons certificat expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS).

COM

  • Instància general (2 còpies)
  • Certificat de discapacitat expedit per l'ICASS en el que consti que SÍ supera el barem de mobilitat (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
  • DNI (original i fotocòpia o fotocòpia compulsada).
PRESENCIALMENT:
Presenteu una instància a qualsevol registre d'entrada sol·licitant el Servei individual de transport adaptat (taxi).

DOCUMENTS ASSOCIATS

PREU

El preu de cada servei de taxi és l'equivalent a la tarifa d'un bitllet senzill d'autobús d'una zona.

ON DIRIGIR-SE

Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400